Етика - головна цінність професійної діяльності

Професійна етика – це спеціально розроблений інструмент, який є найголовнішим принципом у процесі здійснення нашої професійної діяльності.

Право на повагу людської гідності

Всі співробітники і партнери зобов'язуються поважати і дотримуватися принципів, зазначених у Загальній декларації прав людини. Зокрема, поважати гідність і цінність усіх людей, також поважати право на недоторканність приватного життя, конфіденційність, самовизначення і автономність. У тому числі, індивідуальні відмінності, культурні, гендерні, етнічні, релігійні, ідеологічні, сексуальні орієнтації, соціально-економічний статус та інші.

Конкурентоспроможність

Працівники, співробітники і партнери зобов'язані надавати тільки ті послуги в яких вони компетентні. Так само вони зобов'язані оновлювати і покращувати свої професійні знання, що мають відношення до послуг, які вони надають.

Професійні зобов'язання

Всі працівники, співробітники і партнери є відповідальними за дотримання принципів і стандартів поведінки, що містяться в цьому Кодексі, а також вони беруть на себе зобов'язання сприяти здійсненню "права на забуття". У тих ситуаціях, для яких не існує стандартів і / або критеріїв, визнаних цим Кодексом, всі працівники, співробітники або партнери Eliminalia приймають рішення, дотримуючись запобіжних заходів.

Цілісність

Всі співробітники або партнери зобов'язані керуватися принципами порядності, чесності, справедливості та поваги до інших у своїй професійній діяльності. У цьому контексті кожен з них враховує свої власні цінності, переконання, особисті потреби і обмеження, з якими доводиться стикатися у процесі виконання роботи. Таким же чином, співробітники або партнери контролюють свою поведінку в особистому житті, уникаючи всього того, що могло б вплинути на професійний імідж в компанії Eliminalia.

Незалежність

Співробітники або партнери Eliminalia, при виконанні своїх обов'язків не повинні піддаватися впливу або тиску як особистого, так і суспільного характеру, які суперечать їх етичним принципам, дотриманню правил професійної етики та не забезпечують належного визнання поваги до людей.

Соціальна відповідальність

Усі працівники, співробітники і партнери Eliminalia несуть професійну відповідальність. Таким чином, їх соціальна позиція повинна сприяти розширенню знань, вивченню і перетворенню суспільства, просуванню і розробці законів та соціальної політики для сталого соціального розвитку суспільства.

Використання інформації, отриманої в процесі здійснення професійної діяльності

Працівники, співробітники і партнери Eliminalia, які в процесі професійної діяльності отримують доступ до «конфіденційної інформації», не мають права використовувати її з метою, яка не має відношення до безпосереднього виконання завдання. Використання інформації, яка може спричинити шкоду клієнту, є серйозним порушенням.

Вплив особистих факторів на виконання професійної діяльності

Працівники, співробітники і партнери Eliminalia не повинні дозволяти, щоб їх особисті обставини, релігійні переконання, соціальна позиція, політичні погляди і ін. могли вплинути на їх професійну діяльність, якісне виконання роботи і їхнє ставлення до замовника. Також необхідно враховувати, що проблеми і конфлікти особистого характеру можуть перешкодити успішному завершенню поставленого завдання. Якщо це відбувається, працівник повинен своєчасно вжити необхідні заходи для усунення негативних наслідків і звернутися за допомогою, щоб владнати ситуацію, що склалася і / або призупинити виконання завдання або делегувати її іншому фахівцю, з метою запобігання можливих збитків.

Обслуговування клієнтів

Працівники, співробітники і партнери Eliminalia повинні обслуговувати своїх клієнтів стільки часу, скільки необхідно, або відповідно до раніше укладеної угоди. Працівники, співробітники і партнери Eliminalia повинні уникати будь-якої ситуації і / або дії, які, без виправданою причини заважають приділяти належну увагу і час клієнту, а так само дії, які перешкоджають виконанню посадових обов'язків.

Конфіденційність

Працівники, співробітники і партнери Eliminalia забезпечують конфіденційність особистих даних клієнта так як вони використовують процедури і методи, які захищають конфіденційну інформацію від третіх осіб.

Наша мета захистити право на забуття, тому ми вилучаємо інформацію з інтернету

ПРИВАТНІ ОСОБИ ТА КОМПАНІЇ

Зв'язатися з головним офісом

У Вас залишилися сумніви?